Στις 15 Μαΐου, ο Vaidya Asvin Barot και ο ιατρός Ν. Κωστόπουλος μίλησαν για το ρόλο του Θερμικού Μικροκαυτηριασμού στoν Αγιουρβέδα σε ένα webinar που διοργανώθηκε από την Ayuryog Expo και τον WAAYN (World Assembly on Ayurveda, Yoga and Naturopathy).