Καθημερινή της Κυριακής – περιοδικό Love Yourself / Απρίλιος – Μάιος 2018